Geodézie ve stavebnictví

  • geodetický podklad pro projekt stavby (polohopis a výškopis)
  • dokumentace skutečného provedení stavby (GDSPS)
  • vytyčení základů stavby, lavičky (slouží jako podklad u kolaudačního řízení)
  • vybudování vytyčovací sítě
  • zaměření inženýrských sítí (vodovod, plyn, kanalizace...)
  • výpočet kubatur
  • měření posunů a přetvoření
  • laserové skenování Trimble TX8 (3D modely, mračno bodů)
  • pasport budovy (pohledy budovy, řezy, půdorysy, situace)
  • atd.

Geodetický podklad pro projekt stavby 

(polohopis a výškopis) 

- polohopisné a výškopisné zaměření dané lokality slouží pro projekt novostavby nebo rekonstrukci starého domu, komunikace, terénní úpravy a další. 

Postup vyhotovení zakázky

1. Zaměření zakázky

- dle dohody objednatele, projektanta
- v dané lokalitě se především zaměřují polohově a výškově stavební objekty, zpevněné i nezpevněné povrchy, povrchové znaky inženýrských sítí a další

2. Zpracování geodetického zaměření 

- výsledkem polohopisného a výškopisného zaměření je mapový podklad ve 3D, který obsahuje zaměřenou lokalitu                       doplněnou o aktuální katastrální mapu.
   Případně může být vytvořen i vrstevnicový plán.
- Mapový podklad je předán ve formátech, se kterými pracují všichni projektanti (DWG, DXF, DGN, PDF).  

3. Vyhotovený mapový podklad
- vyhotovený mapový podklad se předává v analogové (3x tisk s CD) i digitální podobě.
- geodetické zaměření obsahuje: 

1/ Výkres situace ve formátu dwg ve 3D a pdf,
2/ Seznam souřadnic zaměřených bodů ve formátu pdf a txt,
3/ Technickou zprávu ověřenou úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem - ÚOZI


Geodetické práce jsem prováděl pro: 

A2L architekti, Dvouletky 157, 100 00 Praha 10
ABCD Studio, s.r.o., Ocelářská 2457/7, 190 00, Praha 9

Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9, 160 00 Praha 6 
architekti ADIKON, s.r.o., Plavecká 403/8, 128 00 Praha 2
AURES Holdings a.s., Dopraváků 874/15, 184 00 Praha 8
BEB s.r.o., Malá Tyršovka 379/1, 143 00, Praha 12 - Modřany
DEVELO s.r.o., Komořanská 2066, 143 00 Praha 4
DIK - Dopravně inženýrská kancelář, Bozděchova 1668, Hradec králové, 500 02
DIPRO, spol. s.r.o., Modřanská 1387/11, 143 00, Praha 12
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., Sokolovská 16/45A, 186 00, Praha 8
ENACON s.r.o., Na holém vrchu 708/3, 143 00 Praha 4
EUROPROJEKTA s.r.o., Veselá 37, 602 00 Brno

Ekospol a.s., Dukelských hrdinů, Praha 7, 170 00
F.T.G. spol. s.r.o., Rynholec 213, 271 01 Rynholec
K2H, s.r.o. , Broumarská 118/39, 19800 Praha - Kyje
Pk ATLAS s.r.o. Severozápadní III 343/12, 141 00 Praha 4
Potluka s.r.o., Hospozín 136, 273 22 Hospozín
PROCKERT & HYNEK a.s. , Palackého 782, 252 63 Roztoky u Prahy
PRO-CONSULT s.r.o., Dělnická 30, 170 00 Praha 7
Salamánek Stavby s.r.o., Havlíčkova 558, 273 06, Libušín
Sinpps s.r.o., Dvorecká 387/2, 147 00, Praha 4
Skanska Reality a.s., Líbalova 1/2348, 149 00, Praha 4 - Chodov
TSK - Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15, Praha 1
VS PETROL s.r.o., Španielova 1701/52a, Praha 6, 163 00
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4
a další...