Geodetické práce

Geodetické práce ve výstavbě 

Geodetické práce v katastru nemovitostí 

 • geodetický podklad pro projekt stavby (polohopis a výškopis)
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • vytyčení základů stavby, lavičky (slouží jako podklad u kolaudačního řízení)
 • vybudování vytyčovací sítě
 • zaměření inženýrských sítí (vodovod, plyn, kanalizace...)
 • výpočet kubatur
 • měření posunů a přetvoření
 • laserové skenování Trimble TX8 (3D modely, mračno bodů)
 • pasport budovy (pohledy budovy, řezy, půdorysy, situace)
 • atd.
 • vyhotovení geometrického plánu
 • GP pro vyznačení budovy
 • GP pro vyznačení změny obvodu budovy (přístavba)
 • GP pro rozdělení pozemku
 • GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků
 • GP pro vymezení věcného břemene
 • GP pro vyznačení vodního díla
 • vytyčení hranic pozemku
 • zaměření bytů pro prohlášení vlastníka při převodu bytových jednotek