Letecké mapování

  • měření kubatur zemních prací (měření výkopů, násypů či postup zemních prací)
  • mapa staveniště (celkový obraz staveniště)
  • digitální model území (podklad pro projektování staveb)
  • 3D model stávajících staveb (dokumentace památek, tvorba fotoplánu)
  • 3D modely pro archeologické účely (dokumentace památek)
  • technická fotomapa (využití ve stavebnictví, těžebním průmyslu či jiné přesné mapy)

Zaměření historické pece v Klecanech


3D model historické pece v Klecanech