Vybavení

Trimble S5

TRIMBLE S5 DR PLUS

- robotizovaná totální stanice

- střední chyba délky md =2 mm 

- střední chyba horizontálního a vertikálního směru mjz = 10 cc.  

GNSS Trimble R4 

- GNSS Rover Trimble R4 Barracuda

Trimble TX8

- laserový skener Trimble TX8

- pasporty budov (mračna bodů, 3D modely)